MUELLER GROUP Sp. z o.o.

Zadzwon: 608 665 464 lub (77) 547 43 78 Strefa Klienta
 

Współpraca

Jeżeli podjęliście Państwo decyzję o współpracy z naszą Kancelarią, czekamy na
ewentualne pytania i kontakt z Państwem.

Jeżeli klient nie ma możliwości dostarczenia dokumentów osobiście, jest możliwość
przesłania pocztą oraz możliwość odbioru dokumentów w siedzibie klienta.

A oto krótki opis comiesięcznych czynności związanych z obsługą Państwa firmy
przez naszą Kancelarię:

 1. Na kilka dni przed zakończeniem miesiąca kontaktujemy się z klientem telefoniczne
  lub za pośrednictwem Internetu i ustalamy dane dotyczące listy płac.
 2. Na podstawie otrzymanych danych sporządzamy listę płac, ewidencję czasu pracy, deklaracje PIT-4 i ZUS. Sporządzane są również przelewy dotyczące płatności ZUS i PIT-4.
 3. W ciągu 7 dni kalendarzowych od zakończenia miesiąca klient dostarcza
  we wcześniej umówiony sposób do biura dokumenty źródłowe.
 4. Co najmniej trzy dni przed upływem terminu do zapłaty podatku informujemy o wyniku finansowym za dany miesiąc i ewentualnych płatnościach względem urzędu skarbowego. Sporządzamy deklaracje, które następnie przesyłamy
  na podstawie upoważnienia do urzędu skarbowego lub dostarczamy klientowi osobiście, za pośrednictwem poczty lub maila.
 5. Po zakończeniu rozliczania miesiąca odsyłamy dokumenty do klienta lub przechowujemy nieodpłatnie w firmowym archiwum do końca roku podatkowego.
 6. W przypadku wezwań dotyczących np. wyjaśnień w zakresie składanych deklaracji czy postępowań sprawdzających w zakresie prowadzonej dokumentacji, kancelaria występuje w imieniu klienta na podstawie udzielonego upoważnienia.